Skicka förfrågan
Halvcirkel
Personal

Personal

Sälj Export

Svante Wibom
Försäljningschef export
och VD
Svante Wibom
Fenglin Wang Weidsten
Försäljningschef
flygplatser

Sälj Sverige

Mikael Almgren
Försäljningschef Sverige
Mikael Almgren
Jan-Erik Karlsson
Försäljningsingenjör
Jan-Erik Karlsson
Michael Terner
Försäljningsingenjör
södra Sverige

Administration & Marknadsföring

Ulrika Regårdh
Ekonomichef
Mats Ledin
Dokumentation
Joel Wibom
Marknadsansvarig

Produktion & Konstruktion

Tommy Eriksson
Produktionschef
Jessica Figueiredo
Produktionsassistent och orderadministratör
Jessica Nordlöv
Olov Dejerud
Konstruktionschef
Olov Dejerud

Service & Verkstad

Hans Johansson
Servicechef
Hans Johansson
Erik Regårdh
Servicetekniker
Lars Björnholm
Verkstadschef
Lars Björnholm